Gerard Reynst

geboren onbekend; overleden 7 december 1615
gouverneur-generaal van 6 november 1614 tot 7 december 1615

Van Gerard Reynst (ook wel Gerrit Reynst genoemd) is van vroeger jaren alleen bekend dat hij in Amsterdam is geboren. Hij werd in 1599 als koopman/reder een medeoprichter en bewindhebber van de Nieuwe of Brabantsche Compagnie, dat in 1601 overging in de Verenigde Compagnie van Amsterdam dat in 1602 weer overging in de Verenigde Oostindische Compagnie (zie ook schema). Op verzoek van zijn collega's in het college van de Heren XVII werd hij op 20 februari 1613 benoemd tot gouverneur-generaal.
Reynst vertrok op 2 juni 1613 met een vloot van negen schepen onder bevel van Steven van der Haghen die eerste Raad van Indië zou worden. De reis naar Bantam duurde 1½ jaar. Op 6 november 1614 nam Reynst de landvoogdij over van Pieter Both. Onderweg had hij reeds een van zijn schepen naar de Rode Zee gestuurd om handelsbetrekkingen met de Arabieren op te starten.

In de instructie die Reynst mee had gekregen stond de opdracht dat hij er voor moest zorgen dat er predikanten en schoolmeesters werden aangesteld. Ook moest hij kijken naar een strategische plaats om het rendez-vous te vestigen. In Bantam leek die te ontstaan, maar deze plaats was toch vanwege de onrust daar ongeschikt. Reynst was de meeste tijd in de Molukken en verbleef aan boord van de schepen. Reynst heeft het nootmuskaat-eiland Pulau Ai, één van de Banda-eilanden, getracht te veroveren op de Engelsen. De nacht was al gevallen toen zij het hele eiland behalve een fortje veroverd hadden. Zeker van hun zaak begonnen de soldaten de overwinning al te vieren. De volgende dag werden zij echter in de vroege ochtend overvallen door de inheemse bezetters van het fort. De Hollanders moesten de aftocht blazen, een grote vernedering voor Reynst. Wel wist hij te verhinderen dat de Engelsen zich op Ceram konden vestigen. In 1615 kwam hij in Bantam terug. Tijdens zijn bestuur werd Straat le Maine ontdekt en een contract gesloten met de vorst van Indragiri.

Aan dysenterie lijdend vertrok Gerard Reynst van Bantam naar Jacatra en overleed op 7 december 1615 in fort Jakatra, ruim een jaar na zijn aankomst in Indië. Hij werd begraven in de Portugese Buitenkerk. Laurens Reael volgde hem als Gouverneur-Generaal op.

Bronnen:

- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel N-Soek
- Putten, L.P. van, 2002. - Ambitie en onvermogen : gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796.
- http://www.bezuidenhout.nl