Pieter Gerardus van Overstraten

gedoopt 19 februari 1755; overleden 22 augustus 1801
gouverneur-generaal van 16 augustus 1796 tot 22 augustus 1801

In 1780 is Pieter (Petrus) Gerardus van Overstraten benoemd tot extra-ordinair lid in de Raad van Justitie te Batavia. Daarom moest hij naar Batavia vertrekken waar hij in 1781 aankwam. Vervolgens werd hij in 1783 bevorderd ordinair lid van de Raad van Justitie en in hetzelfde jaar nog advokaat-fiscaal ad interim. In 1784 werd hij tweede secretaris van de Hoge Regering en in 1786 bevorderd tot eerste secretaris. In 1789 werd hij Raad extra-ordinair van Nederlands-Indië. In 1791 Gouverneur en Directeur van Java's Noordoostkust. Als Gouverneur van Java's Noordoostkust heeft hij zich zeer onderscheiden. Hij werkte mee aan de verheffing van pangeran Adipatti Anom van Jogyakarta tot Sultan Mangkoe Boeana II (Sultan Sepoeh). Hij schreef voor zijn opvolger een belangrijke memorie bevattende kennis betreffende Java's Noordoostkust tijdens zijn bestuur.

Op 16 augustus 1796 werd Pieter van Overstraten aangewezen als Gouverneur-Generaal. Op 17 februari 1797 trad Willem Arnold Alting af als Gouverneur-Generaal en Commissaris-Generaal en droeg het ambt over aan Van Overstraten. Deze benoeming werd op 22 januari 1798 in Nederland bevestigd. Bij de ontbinding van de Hoge Commissie in 1799 trad hij als Commissaris-Generaal af, maar bleef als Gouverneur-Generaal in dienst van de Bataafse Republiek met het bestuur belast tot hij op 22 augustus 1801 in Batavia overleed.

Tijdens het bestuur van Van Overstraten werd de Verenigde Oostindische Compagnie ontbonden, ging Ternate in 1801 in Engelse handen over en werd Batavia door een Engelse vloot geblokkeerd en de vestingwerken op Onrust en enkele andere eilanden vernield.

Bronnen:

- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel N-Soe