Van Voorcompagnie naar VOC

De Compagnie van Verre, die met behulp van de Itinerario via de zuidelijke route uitgezonden was, kwam met veel-belovende verhalen weer in Patria terug. Het succes van deze vloot leidde tot het zenden van meer vloten, in het licht van de VOC-geschiedenis de 'Voorcompagnieën' genoemd. Hoe het uitzenden van expedities tot de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) leidde, is hieronder schematisch weergegeven. Oranje zijn compagnieën uit Amsterdam, blauw Rotterdam/Delft en groen uit Zeeland.