Gouden Leeuw (1615)

Kenmerken

Kenmerken

Scheepstypejacht
Bouwgebouwd in 1615 voor de Kamer van Rotterdam op een werf in Rotterdam
Gebruikin gebruik bij de VOC vanaf 1616 tot 03/03/1634 (vergaan, Borneo)
Laadvermogen275 last (550 ton)

Beschrijving

Beschrijving

In de Generale Missiven van 7 maart 1631 is aan de Heren XVII geschreven: 'De Gouden Leeuw is onbequaam bevonden omme met retouren naer 't vaderlandt over te gaen, jaa is inwendich soo vergaen, dat, onaengesyen de handt daer extra-ordinaris aengehouden is, niet langer in 't vaerwater sal connen continueren.' Het was dus niet meer vertrouwd om de lange reis naar Nederland terug te maken. De Gouden Leeuw heeft nog enkele jaren in Indische wateren gevaren. Het schip is vergaan op 3 maart 1634 op weg naar Makassar op een onbekend rif bij Borneo onder commando van Anthonio van den Heuvel die ook, tegen de instructies in, de Gouden Leeuw had verlaten. Het rif werd later Gouden Leeuwseiland genoemd.

Reizen

Reisgegevens

  vertrek op van naar aankomst op kamer schipper
21/01/1616 Maas Bantam 14/11/1616 Rotterdam Gheen Huigen Schapenham
 
viaKaap de Goede Hoopvan 09/09/1616 tot 18/09/1616
1619 Amboina Batavia
 Vertrek medio 1619.
07/10/1619 Jacatra Goeree 23/06/1620 Rotterdam Gijsbrecht van Zuilen
 
viaKaap de Goede Hoopvan 14/01/1620 tot 05/02/1620
 In DAS wordt als aankomstdatum 23-5-1620(!) aangegeven. In de missive van Steven van der Hagen aan de kamer Rotterdam van 23 juni 1620 (ARA VOC1070 folio 146) staat echter dat het schip die middag aangekomen is [errata DAS online].
19/04/1621 Goeree Batavia 23/08/1621 Rotterdam Pieter Kornelisz. van Rotterdam
24/02/1623 Batavia Goeree 25/10/1623 Rotterdam Daniel Jansz. de Kook
 
viaKaap de Goede Hoopniet aangedaan
04/01/1625 Texel Suratte 02/10/1625 Amsterdam
25/12/1626 Suratte Texel 10/1628 Amsterdam
07/05/1629 Texel Batavia 19/11/1629 Amsterdam
 
viaKaap de Goede Hoopvan 27/08/1629 tot 12/09/1629

Bronnen

Bronnen


• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9