Boeken

Onderstaande boeken, artikelen en andere gedrukte bronnen behelzen een keur van onderwerpen betreffende de VOC. De meeste recente uitgaven zijn snel te herkennen aan het vlaggetje. Lang niet alle genoemde titels zijn nog nieuw verkrijgbaar; de tweedehands-boekhandel kan u dan wellicht verder helpen.

Aalbers, J., 1916. - Rijcklof van Goens : commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58.
Groningen: J.B. Wolters U.M., 1916. - 221 p.: [nl]
Proefschrift.
 
Akveld, Leo, 2013. - Machtsstrijd om Malakka : De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië,1605-1608.
Zutphen: Walburg Pers, 2013. - 400 p.: [nl]
(Werken van de Linschoten-Vereeniging, deel 112)
ISBN 9789057309427
 
Akveld, Leo (samenst. en eindred.), 2005. - Koersvast : vijf eeuwen navigatie op zee.
Zaltbommel: Uitgeverij Aprilis, 2005. - 287 p.: [nl, en]
ISBN 90-5994-108-X
Een bundel van artikelen betreffende cartografie, globes, instrumenten, navigatie en poolonderzoek. Een 18-tal auteurs belicht aspecten van de geschiedenis van de navigatie. Ook krijgt het Nederlandse varende bedrijf aandacht, met name de walvisvaart en de ontdekkingsreizen. Dit boek behandelt niet specifiek deze onderwerpen met betrekking tot de VOC. Desalniettemin kan het boek interessant zijn voor VOC-geïnteresseerden.
 
Akveld, Leo, en Els M. Jacobs, 2002. - De kleurrijke wereld van de VOC : nationaal jubileumboek VOC 1602/2002.
Bussum: Uitgeverij Thoth, 2002. - 192 p.: [nl]
ISBN 90-6868-300-4
 
Ampt, Kees, Ad Littel en Edwin Paar (red.), 2017. - Verre forten, vreemde kusten : Nederlandse verdedigingswerken overzee.
Leiden: Sidestone Press, 2017. - 408 pp.: [nl]
ISBN 978-90-8890-449-3
 
Amstel, Aad van, 2011. - Barbaren, rebellen en mandarijnen : De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.
Amsterdam: Uitgeverij Thoeris, 2011. - 240 p.: [nl]
ISBN 978-90-72219-65-7
 
Andi Lolo, T.R. (red.), 2002. - De V.O.C. in de Indonesische archipel : handeldrijven en koloniseren.
Den Haag: Ambassade van de Republiek Indonesië, 2002. - 81 p.: [nl]
(Bloemlezing geschiedenis Indonesische-Nederlandse betrekkingen ; boek 1 BP)
ISBN 9796900610
Drie Nederlandse en Indonesische historici gaan in op de negatief gekleurde Indonesische visie op de rol van de VOC in de Indonesische archipel.
 
Andrade, Tonio, 2015. - De Val van Formosa : hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg.
Franeker: Uitgeverij van Wijnen, 2015. - 448 pp.: [nl]
ISBN 978 905 194 476 1
 
Andrade, Tonio, 2007. - How Taiwan Became Chinese : Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seventeenth Century.
2007: [en]
E-book, klik op de titel
 
Anon., 1993. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg.
Amsterdam: Terra Incognita, 1993. - 91 p.: [nl]
ISBN 90-73853-05-2
 
Anon., 1973. - Excavation of the VOC Akerendam at Runde. - In: Norwegian Yearbook of Maritime History.
Bergen: 1973
 
Anon., 2011. - Het Oosterdok : verhalen van een Amsterdamse haven.
Zutphen: Walburg Pers, 2011. - 109 p.: [nl]
ISBN 978-90-5730-723-2
 
Anon., 1986. - In het spoor van de Liefde : Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
Amsterdam: De Bataafse Leeuw, 1986. - 207 p.: [nl]
ISBN 90-6707-106-4
 
Anon., 1985. - VOC schip Amsterdam 1984 : report of the VOC ship "Amsterdam" Foundation 1984.
Amsterdam: Foundation VOC ship Amsterdam, 1985. - 96 p.: [en]
 
Atsushi, Ota, 2006. - Changes of Regime and Social Dynamics in West Java : Society, State and the Outer World of Banten, 1750-1830.
Leiden: Brill, 2006. - 276 p.: [en]
(TANAP Monographs on the History of Asian-European Interaction, 2)
ISBN-13: 978-9004150-91-1
This volume deals with the sultanate of Banten from the outbreak of the rebellion of 1750-52 to the launching of the Cultivation System in 1830. After the suppression of the rebellion by the Dutch East India Company (VOC), local society showed considerable vitality. The introduction by the VOC of forced exploitation of the pepper cultivation did not lead to a significant increase in production, but enabled the local elites to augment their power. In the late 18th century Asian traders (many Bugis and Chinese) and English country traders integrated Banten and its Sumatran territory Lampung into a vibrant inter-regional trading network. This trade pattern, which involved the exchange of pepper and the maritime and forest products demanded by the China market for opium, contributed to the emergence of a new economic order in insular South-East Asia. This study shows how the the society of Banten was in a state of constant transformation in reaction to the Western presence and the shifts of the world economy during the period from 1750 to 1830.
 
Baker, Chris, et al., 2005. - Van Vliet's Siam.
Chiang Mai: Silkworm Books, 2005. - 356 pp.: [en]
ISBN 9789749575819
 
Balk, G.L., F.van Dijk, et al., 2007. - The archives of the Dutch East India Company VOC and the local institutions in Batavia Jakarta.
Leiden: Brill, 2007. - 572 pp.: [en]
ISBN 978-900-4163-65-2
 
Barend-van Haeften, Marijke, 1992. - Oost-Indië gespiegeld : Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
Zutphen: Walburg Pers, 1992. - 278 p.: [nl]
ISBN 90-6011-824-3
 
Barend-van Haeften, Marijke, 1996. - Op reis met de VOC : de openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel.
Zutphen: Walburg Pers, 1996. - 179 p.: [nl]
(Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereniging; no. 95)
ISBN 90-6011-958-4
 
Barend-van Haeften, Marijke, en Arie Jan Gelderblom (ed.), 1998. - Buyten gaets : twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998. - 125 p.: [nl]
(Egodocumenten deel 15)
ISBN 978-90-6550-153-0
 
Barend-Van Haeften, Marijke, en Bert Paasman, 2003. - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië : Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagnietijd.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2003. - 192 p.: [nl]
ISBN 90-6550-688-8
 
Barend-Van Haeften, Marijke, en Hetty Plekenpol, 2012. - Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn : 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie.
Zutphen: Walburg Pers, 2012. - 176 pp.: [nl]
ISBN 978.90.5730.709.6
 
Barreveld, D.J., [2002]. - De route om de west : De Liefde's Tragiek en Triomf.
Epe: Uitgeverij Niesje Wolters van Bemmel, [2002]: [nl]
(De route om de west, deel 2)
ISBN 90-5690-183-4
 
Barreveld, D.J., [s.a.]. - De route om de west : Olivier van Noort, de eerste Nederlander die om de wereld zeilde.
Epe: Uitgeverij Niesje Wolters van Bemmel, [s.a.]. - 288 p.: [nl]
(De route om de west, deel 1)
ISBN 90-5690-172-9
 
Barreveld, D.J., 2002. - Tegen de Heeren van de VOC : Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn.
Den Haag: SDU Uitgevers, 2002. - 256 p.: [nl]
ISBN 90-12-09476-3
 
Bartels, M.H., E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij (red., 2002. - Hollanders uit en thuis : Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis : Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2002. - 190 p.: [nl]
ISBN 90-6550-702-7
 
Beers, J.K., en C. Bakker, 1990. - Westfriezen naar de Oost : de kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800.
Hoorn: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1990. - 111 p.: [nl]
(Stolphoevereeks ; 15)
ISBN 90-73497-02-7
 
Belt, Albert van den, 2008. - Het VOC-bedrijf op Ceylon : Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw.
Zutphen: Walburg Pers, 2008. - 304 p.: [nl]
ISBN 978.90.5730.534.4
 
Bergvelt, E. et. al. (red.), 2002. - Schatten in Delft : burgers verzamelen, 1600-1750.
Zwolle: Waanders, 2002. - 192 p.: [nl]
ISBN 9040096600
Overzicht van Delftse verzamelaars en hun veelzijdige en belangrijke collecties, zowel kunst, antiquiteiten als naturalia, met veel aandacht van de invloed van de VOC daarop.
Uitg. in het kader van 1602-2002, 400 jaar Verenigde Oost-Indische Compagnie. - Uitg. bij de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Museum Lambert van Meerten en Museum Nusantara te Delft, van 11 april tot en met 14 juli 2002.
 
Bergvelt, Joyce, 2016. - Formosa : voorgoed verloren.
2e druk - Schoorl: Uitgeverij Conserve, 2016. - 565 pp.: [nl]
ISBN 978 90 5429 402 3
Historische roman over de VOC op Taiwan.
 
1
...