Boeken over VOC-schepen

Onderstaande boeken, artikelen en andere gedrukte bronnen hebben als hoofdonderwerp scheepsbouw, scheepstypen of beschrijvingen van individuele VOC-schepen. De meeste recente uitgaven zijn snel te herkennen aan het vlaggetje. Lang niet alle genoemde titels zijn nog nieuw verkrijgbaar; de tweedehands-boekhandel kan u dan wellicht verder helpen.

Anon., 1993. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg.
Amsterdam: Terra Incognita, 1993. - 91 p.: [nl]
ISBN 90-73853-05-2
 
Anon., 1973. - Excavation of the VOC Akerendam at Runde. - In: Norwegian Yearbook of Maritime History.
Bergen: 1973
 
Anon., 1985. - VOC schip Amsterdam 1984 : report of the VOC ship "Amsterdam" Foundation 1984.
Amsterdam: Foundation VOC ship Amsterdam, 1985. - 96 p.: [en]
 
Bonke, Hans, 1999. - De zeven reizen van de Jonge Lieve : de biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
Nijmegen: Sun, 1999. - 223 p.: [nl]
ISBN 90-6168-659-8
2e druk.
 
Bontekoe, W.Y., 2001. - Het Journaal van Bontekoe.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. - 139 p.: [nl]
ISBN 90-253-0304-8
hertaald door Thomas Rosenboom
 
Bontekoe, W.Y., 1996. - Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe : de wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625.
Amsterdam: Terra Incognita, 1996. - 165 p.: [nl]
ISBN 90-73853-08-7
 
Bostoen, K.. - Bontekoe : de schipper, het journaal, de scheepsjongens.
Zutphen: Walburg Pers, : [nl]
ISBN 90-5730-124-5
 
Boxer, C.R., 1975. - Shipwrecks of Dutch East Indiamen 1629-1749. - In: History Today.
1975. - p. 766
 
Breet, Michael, 2007. - Strijd om de VOC-miljoenen : Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665.
Zutphen: Walburg Pers, 2007. - 176 p.: [nl]
ISBN 978-90-5730-468-2
 
Bruijn, J.R. en E.S. van Eyck van Heslinga, 1980. - Muiterij : oproer en berechting op schepen van de VOC.
Haarlem: De Boer Maritiem, 1980. - 182 p.: [nl]
ISBN 90-228-1844-6
 
Bruijn, J.R. en J. Lucassen (eds.), 1980. - Op de schepen der Oost-Indische Compagnie : vijf artikelen van J. de Hullu. - In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1980. - 174 p.: [nl]
(Historische Studies ; no. 41)
ISBN 90-6243-017-1
Deze artikelen verschenen in de jaren 1913/1914 in de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
 
Bruijn, Jaap R., 2008. - Schippers van de VOC in de achttiende eeuw : aan de wal en op zee.
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2008. - 284 p.: [nl]
ISBN 978-90-6707-630-2
 
Dash, M., 2002. - De ondergang van de Batavia.
Amsterdam: Arbeiderspers, 2002. - 460 p.: [nl]
ISBN 90-295-1399-3
 
Dillo, I.G., 1992. - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783 - 1795 : schepen en zeevarenden.
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1992. - 304 p.: [nl]
ISBN 90-6707-296-6
 
Doornbos, Klaas, 2014. - Schipbreuk in Oman : de overlevingstocht van 30 drenkelingen van 't VOC-schip Amstelveen door de woestijn van Zuid-Arabië, 1763.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014. - 170 pp.: [nl]
ISBN 978-90-8964-791-7
 
Edwards, H., 1990. - Eilanden der boze geesten : de schipbreuk van de Batavia op de westkust van Australië, 1629, en het verhaal van de duikexpeditie, 1963.
Baarn: Uitgeverij Hollandia BV, 1990. - 208 p.: [nl]
ISBN 90-6410-606-8
 
Edwards, H., 1971. - Het wrak op het Halve Maan's Rif : de stranding van het VOC-schip Zeewijk op de koraalriffen van de Abrolhoseilanden, West-Australië 1727.
Baarn: Uitgeverij Hollandia BV, 1971. - 202 p.: [nl]
ISBN 90-6410-607-6
 
Emke, C., 2006. - Scheepshistorie 1 : Het schaalmodel als reconstructie.
Emmen: Uitgeverij Lanasta, 2006. - 64 p.: [nl]
ISBN 978-90-8616-012-9
In deze eerste uitgave van de serie wordt één van de eerste schepen van de VOC in begin 1600 behandeld: de Geünieerde Provintien, beschreven, getekend en gebouwd door Cor Emke met een voorwoord van Ab Hoving.
 
Garvey, R., [2002]. - De bouw van een schip : de VOC-replica Duyfken.
Washington D.C.: National Geopgraphic Society, [2002]. - 104 p.: [nl]
ISBN 9076963266
Vert. van: To build a ship. - Crawley : Tuart House, 2001. - Fotoboek over de bouw van een replica van het VOC-schip 'Duyfken' in Australie en de proeftochten daarmee.
 
Gawronski, J., 1996. - De equipage van de Hollandia en de Amsterdam : VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam.
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1996. - 317 p.: [nl]
ISBN 90-6707-331-9
Beschrijving van bestuur, organisatie en bedrijfsvoering van de Verenigde Oostindische Compagnie in de jaren veertig van de achttiende eeuw.
 
Gawronski, J.H.G. (ed.), 1986. - VOC schip Amsterdam 1985 : jaarrapport van de Stichting VOC-schip "Amsterdam" 1985 / Annual report of the VOC ship "Amsterdam" Foundation 1985.
Amsterdam: Foundation VOC ship Amsterdam, 1986. - 113 p.: [nl, en]
 
Gawronski, J.H.G. (ed.), 1987. - VOC schip Amsterdam 1986 : jaarrapport van de Stichting VOC-schip "Amsterdam" 1986 / Annual report of the VOC ship "Amsterdam" Foundation 1986.
Amsterdam: Foundation VOC ship Amsterdam, 1987. - 100 p.: [nl, en]
ISBN 90-71690-02-4
 
Gessel, M., A. Kieskamp en P. Boon, 1995. - Ongeluckig, of droevigh verhaal van 't schip de Gouden Buys, 1695 : een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika.
Amsterdam: Terra Incognita, 1995. - 141 p.: [nl]
ISBN 90-73853-07-9
Zeventiende-eeuws reisverslag, voorzien van moderne inleiding en commentaar.
 
Gretler, P., R. Parthesius en A. van der Zee. - Batavia : de terugkeer van een retourschip.
SDU [etc.], : [nl]
ISBN 90-12-06873-8
Beschrijving in woord en beeld van de herbouw van het VOC-schip.
 
Haalmeijer, H. en D. Vuik, 2002. - Fluiten, katten en fregatten : de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798.
Bloemendaal: Uitgeverij Hollandia BV, 2002. - 144 p.: [nl]
ISBN 90-6410-376-3
 
Henderson, J., 1999. - Sent forth a dove : discovery of the Duyfken.
University of Western Australia Press, 1999. - 218 p.: [en]
ISBN 1-876268-24-7
 
Hoetink, B., 1920. - Verhaal van het vergaan van het jacht "De Sperwer" en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea.
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1920. - 165 p.
(Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging; no. 18)
 
Horst, A.J. van der, 1991. - "Met geen drooge oogen om tesien" : de ondergang van het VOC-retourschip 't Vliegend Hart in 1735.
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1991. - 80 p.: [nl]
ISBN 90-6707-272-9
Aan de hand van de opgraving van dit schip worden in woord en beeld vele facetten van de onderwaterarcheologie belicht.
 
Hove, H.J. van, 1989. - Hollanders in Korea.
Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 1989. - 162 p.: [nl]
ISBN 90-274-2154-4
Verslag van een dertienjarig gedwongen verblijf van Hendrick Hamel in Korea na de schripbreuk van zijn VOC-schip de "Sperwer" in 1653.
 
Hoving, A.J., 1994. - Nicolaes Witsens Scheeps-Bouw-Konst Open Gestelt.
Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 1994. - 416 p.: [nl]
ISBN: 90-5194-109-9
 
1