Informatie

Beheer

De VOCsite wordt beheerd door Jaap van Overbeek te Wageningen. De ontwikkeling van de website, database en de hosting is in eigen beheer. Wanneer u de VOCsite voor dringende zaken wilt bereiken kunt u een e-mail sturen naar infovocsitenl .

Overname van teksten

Zonder toestemming van de beheerder mogen geen (delen van) teksten worden overgenomen. Wel mag de website worden geciteerd waarbij verwezen wordt naar de website d.m.v. links en/of bronvermelding. Een bronvermelding van een pagina op de VOCsite kan als volgt geformuleerd worden:
"Gegevens VOC-schip Rooswijk 1737" De VOCsite. <https://www.vocsite.nl/schepen/10889/>. [bekeken 23 januari 2015].

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De VOCsite of haar beheerder is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie, gelinkte externe websites en/of (boek)bestellingen.