Boeken over VOC-geschiedenis

Onderstaande boeken, artikelen en andere gedrukte bronnen behandelen als hoofdonderwerp de geschiedenis van de VOC in het algemeen of bepaalde onderwerpen. De meeste recente uitgaven zijn snel te herkennen aan het vlaggetje. Lang niet alle genoemde titels zijn nog nieuw verkrijgbaar; de tweedehands-boekhandel kan u dan wellicht verder helpen.

Aalbers, J., 1916. - Rijcklof van Goens : commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58.
Groningen: J.B. Wolters U.M., 1916. - 221 p.: [nl]
Proefschrift.
 
Akveld, Leo (samenst. en eindred.), 2005. - Koersvast : vijf eeuwen navigatie op zee.
Zaltbommel: Uitgeverij Aprilis, 2005. - 287 p.: [nl, en]
ISBN 90-5994-108-X
Een bundel van artikelen betreffende cartografie, globes, instrumenten, navigatie en poolonderzoek. Een 18-tal auteurs belicht aspecten van de geschiedenis van de navigatie. Ook krijgt het Nederlandse varende bedrijf aandacht, met name de walvisvaart en de ontdekkingsreizen. Dit boek behandelt niet specifiek deze onderwerpen met betrekking tot de VOC. Desalniettemin kan het boek interessant zijn voor VOC-geïnteresseerden.
 
Akveld, Leo, en Els M. Jacobs, 2002. - De kleurrijke wereld van de VOC : nationaal jubileumboek VOC 1602/2002.
Bussum: Uitgeverij Thoth, 2002. - 192 p.: [nl]
ISBN 90-6868-300-4
 
Ampt, Kees, Ad Littel en Edwin Paar (red.), 2017. - Verre forten, vreemde kusten : Nederlandse verdedigingswerken overzee.
Leiden: Sidestone Press, 2017. - 408 pp.: [nl]
ISBN 978-90-8890-449-3
 
Amstel, Aad van, 2011. - Barbaren, rebellen en mandarijnen : De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.
Amsterdam: Uitgeverij Thoeris, 2011. - 240 p.: [nl]
ISBN 978-90-72219-65-7
 
Andi Lolo, T.R. (red.), 2002. - De V.O.C. in de Indonesische archipel : handeldrijven en koloniseren.
Den Haag: Ambassade van de Republiek Indonesië, 2002. - 81 p.: [nl]
(Bloemlezing geschiedenis Indonesische-Nederlandse betrekkingen ; boek 1 BP)
ISBN 9796900610
Drie Nederlandse en Indonesische historici gaan in op de negatief gekleurde Indonesische visie op de rol van de VOC in de Indonesische archipel.
 
Andrade, Tonio, 2007. - How Taiwan Became Chinese : Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seventeenth Century.
2007: [en]
E-book, klik op de titel
 
Anon., 2011. - Het Oosterdok : verhalen van een Amsterdamse haven.
Zutphen: Walburg Pers, 2011. - 109 p.: [nl]
ISBN 978-90-5730-723-2
 
Anon., 1986. - In het spoor van de Liefde : Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
Amsterdam: De Bataafse Leeuw, 1986. - 207 p.: [nl]
ISBN 90-6707-106-4
 
Baker, Chris, et al., 2005. - Van Vliet's Siam.
Chiang Mai: Silkworm Books, 2005. - 356 pp.: [en]
ISBN 9789749575819
 
Barend-van Haeften, Marijke, 1992. - Oost-Indië gespiegeld : Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
Zutphen: Walburg Pers, 1992. - 278 p.: [nl]
ISBN 90-6011-824-3
 
Barend-van Haeften, Marijke, 1996. - Op reis met de VOC : de openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel.
Zutphen: Walburg Pers, 1996. - 179 p.: [nl]
(Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereniging; no. 95)
ISBN 90-6011-958-4
 
Barend-van Haeften, Marijke, en Arie Jan Gelderblom (ed.), 1998. - Buyten gaets : twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998. - 125 p.: [nl]
(Egodocumenten deel 15)
ISBN 978-90-6550-153-0
 
Barend-Van Haeften, Marijke, en Bert Paasman, 2003. - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië : Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagnietijd.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2003. - 192 p.: [nl]
ISBN 90-6550-688-8
 
Barreveld, D.J., [2002]. - De route om de west : De Liefde's Tragiek en Triomf.
Epe: Uitgeverij Niesje Wolters van Bemmel, [2002]: [nl]
(De route om de west, deel 2)
ISBN 90-5690-183-4
 
Barreveld, D.J., [s.a.]. - De route om de west : Olivier van Noort, de eerste Nederlander die om de wereld zeilde.
Epe: Uitgeverij Niesje Wolters van Bemmel, [s.a.]. - 288 p.: [nl]
(De route om de west, deel 1)
ISBN 90-5690-172-9
 
Barreveld, D.J., 2002. - Tegen de Heeren van de VOC : Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn.
Den Haag: SDU Uitgevers, 2002. - 256 p.: [nl]
ISBN 90-12-09476-3
 
Bartels, M.H., E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij (red., 2002. - Hollanders uit en thuis : Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis : Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2002. - 190 p.: [nl]
ISBN 90-6550-702-7
 
Beers, J.K., en C. Bakker, 1990. - Westfriezen naar de Oost : de kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800.
Hoorn: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1990. - 111 p.: [nl]
(Stolphoevereeks ; 15)
ISBN 90-73497-02-7
 
Bergvelt, E. et. al. (red.), 2002. - Schatten in Delft : burgers verzamelen, 1600-1750.
Zwolle: Waanders, 2002. - 192 p.: [nl]
ISBN 9040096600
Overzicht van Delftse verzamelaars en hun veelzijdige en belangrijke collecties, zowel kunst, antiquiteiten als naturalia, met veel aandacht van de invloed van de VOC daarop.
Uitg. in het kader van 1602-2002, 400 jaar Verenigde Oost-Indische Compagnie. - Uitg. bij de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Museum Lambert van Meerten en Museum Nusantara te Delft, van 11 april tot en met 14 juli 2002.
 
Bergvelt, Joyce, 2016. - Formosa : voorgoed verloren.
2e druk - Schoorl: Uitgeverij Conserve, 2016. - 565 pp.: [nl]
ISBN 978 90 5429 402 3
Historische roman over de VOC op Taiwan.
 
Bergvelt, Joyce, 2018. - Lord of Formosa : a novel.
Manchester: Camphor Press Ltd, 2018. - 480 pp.: [en]
ISBN 978-1-78869-139-0
Historical novel.
 
Blonk, A., 1938. - Cornelis de Houtman en het begin onzer zeevaart op Indië (1565-1599).
Rijswijk (ZH): V.A. Kramers, 1938
(Grote Nederlanders)
 
Blussé, Leonard, en Jaap de Moor, 2016. - Een Zwitsers leven in de tropen : de lotgevallen van Kapitein Elie Ripon in dienst van de VOC (1618-1626).
Amsterdam: Prometheus, 2016. - 304 pp.: [nl]
ISBN 978 90 351 4506 1
 
Blussé, Leonard, et al., 1986. - All of one company : the VOC in biographical perspective.
Utrecht: HES Uitgevers, 1986. - 230 p.: [en]
ISBN 90-6194-036-2
 
Bonke, Hans et al., 2002. - Texel en de VOC : schepen op de rede Texelaars in de Oost.
Texel: Maritiem en Jutters Museum/Stg. VOC 2002 Texel, 2002. - 234 p.: [nl]
ISBN 90-75318-17-0
 
Bonke, Hans, en Katja Bossaers, [2002]. - Heren investeren : De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
Haarlem: Stg. Museaal en Historische Perspectief Noord-Holland, [2002]. - 155 p.: [nl]
ISBN 90-802023-7-1
 
Booy, A. de, 1968. - De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606, deel 1.
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1968. - 213 p.: [nl]
(Werken uitgegeven door de Linschoten-vereeniging ; no. 70)
 
Booy, A. de, 1968. - De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606, deel 2.
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1968. - 213 p.: [nl]
(Werken uitgegeven door de Linschoten-vereeniging ; no. 71)
 
Bos, Jeroen, 2003. - 'Geen cadt zonder hantschoenen aen te tasten' : een doctoraalscriptie over de vestingbouw overzee onder de Verenigde OostIndische Compagnie.
[s.l.]: [s.n.], 2003. - 57 p.: [nl]
 
1
...