Cheribon

vestigingen
Cheribon. Comptoir. Belangrijkste producten: koffie en peper. Fort De Bescherming.
Indramajoe. Post
Pamotangh. Post

Cheribon

In ca 1680/1681 werd Fort De Bescherming (ook wel Fort Beschermer genoemd) gesticht in Cheribon, zeer tegen de zin in van de vorst van Mataram. Ook met Bantam leefde de VOC opgespannen voet. Toen in 1682 een burgeroorlog uitbrak in Bantam besloot de VOC zich er in te mengen om zo, met succes, iets te doen aan de aanspraken die Bantam op Cheribon maakte. In de residentie Cheribon (het huidige Cirebon) op Java hield de compagnie zich in de 18de eeuw bezig met het verbouwen van koffie. Rond 1713 konden de eerste vrachten uit Cheribon naar Nederland verscheept worden. Al snel ontstonden er overschotten, zodat exploitatie van koffie niet meer rendabel was. De koffieplantages werden vernietigd, terwijl de pepercultuur een nieuwe kans kreeg.

Indramajoe

In Indramajoe aan de monding van de rivier Cimanuk had de VOC een post. De post werd bemand door dienaren die toezicht hadden op enkele pakhuizen waarin graan en rijst werden opgeslagen. Door de ligging aan de rivier was het gebied rondom Indramajoe vruchtbaar. In de 18de eeuw waren er nooit meer dan vier man gestationeerd. Een keer wordt er melding gemaakt van de aanwezigheid van een vlottenmaker in dienst van de VOC.

Pamotangh

In 1705 waren er 225 VOC-dienaren werkzaam op de post Pamotangh aan de Mauritsbaai aan de zuidkust van Java, nu de Penanjung Baai.

Bronnen:

- Knaap, Gerrit, 2007. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie : II Java en Madoera.
- Atlas of Mutual Heritage
- Begrippenlijst Nederlands-Indië