Gouverneurs-Generaal van de VOC

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de Gouverneurs-Generaal in Indië van 1610 tot 1801. Doorklikken op de naam geeft een biografie van de betreffende landvoogd.

1610-1614
1614-1615
1616-1619
1619-1623
1623-1627
1627-1629
1629-1632
1632-1636
1636-1645
1645-1650
1650-1653
1653-1678
1678-1681
1681-1684
1684-1691
1691-1704
1704-1709
1709-1713
1713-1718
1718-1725
1725-1729
1729-1731
1731-1735
1735-1737
1737-1741
1741-1743
1743-1750
1750-1761
1761-1775
1775-1777
1777-1780
1780-1796
1796-1801

Na de ontbinding van de VOC bleven tijdens de Bataafse Republiek en later in het Koninkrijk Gouverneurs-Generaal met het bestuur belast. Op deze website met als thema de Verenigde Oostindische Compagnie, zullen wij daar echter niet verder op ingaan.