Boeken over VOC-handelsposten

Onderstaande boeken, artikelen en andere gedrukte bronnen hebben als hoofdonderwerp handelsposten en vestigingen van de VOC. De meeste recente uitgaven zijn snel te herkennen aan het vlaggetje. Lang niet alle genoemde titels zijn nog nieuw verkrijgbaar; de tweedehands-boekhandel kan u dan wellicht verder helpen.

Akveld, Leo, 2013. - Machtsstrijd om Malakka : De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië,1605-1608.
Zutphen: Walburg Pers, 2013. - 400 p.: [nl]
(Werken van de Linschoten-Vereeniging, deel 112)
ISBN 9789057309427
 
Ampt, Kees, Ad Littel en Edwin Paar (red.), 2017. - Verre forten, vreemde kusten : Nederlandse verdedigingswerken overzee.
Leiden: Sidestone Press, 2017. - 408 pp.: [nl]
ISBN 978-90-8890-449-3
 
Amstel, Aad van, 2011. - Barbaren, rebellen en mandarijnen : De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.
Amsterdam: Uitgeverij Thoeris, 2011. - 240 p.: [nl]
ISBN 978-90-72219-65-7
 
Andrade, Tonio, 2015. - De Val van Formosa : hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg.
Franeker: Uitgeverij van Wijnen, 2015. - 448 pp.: [nl]
ISBN 978 905 194 476 1
 
Anon., 1986. - In het spoor van de Liefde : Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
Amsterdam: De Bataafse Leeuw, 1986. - 207 p.: [nl]
ISBN 90-6707-106-4
 
Atsushi, Ota, 2006. - Changes of Regime and Social Dynamics in West Java : Society, State and the Outer World of Banten, 1750-1830.
Leiden: Brill, 2006. - 276 p.: [en]
(TANAP Monographs on the History of Asian-European Interaction, 2)
ISBN-13: 978-9004150-91-1
This volume deals with the sultanate of Banten from the outbreak of the rebellion of 1750-52 to the launching of the Cultivation System in 1830. After the suppression of the rebellion by the Dutch East India Company (VOC), local society showed considerable vitality. The introduction by the VOC of forced exploitation of the pepper cultivation did not lead to a significant increase in production, but enabled the local elites to augment their power. In the late 18th century Asian traders (many Bugis and Chinese) and English country traders integrated Banten and its Sumatran territory Lampung into a vibrant inter-regional trading network. This trade pattern, which involved the exchange of pepper and the maritime and forest products demanded by the China market for opium, contributed to the emergence of a new economic order in insular South-East Asia. This study shows how the the society of Banten was in a state of constant transformation in reaction to the Western presence and the shifts of the world economy during the period from 1750 to 1830.
 
Baker, Chris, et al., 2005. - Van Vliet's Siam.
Chiang Mai: Silkworm Books, 2005. - 356 pp.: [en]
ISBN 9789749575819
 
Barend-Van Haeften, Marijke, en Bert Paasman, 2003. - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië : Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagnietijd.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2003. - 192 p.: [nl]
ISBN 90-6550-688-8
 
Bartels, M.H., E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij (red., 2002. - Hollanders uit en thuis : Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis : Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2002. - 190 p.: [nl]
ISBN 90-6550-702-7
 
Belt, Albert van den, 2008. - Het VOC-bedrijf op Ceylon : Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw.
Zutphen: Walburg Pers, 2008. - 304 p.: [nl]
ISBN 978.90.5730.534.4
 
Bergvelt, Joyce, 2016. - Formosa : voorgoed verloren.
2e druk - Schoorl: Uitgeverij Conserve, 2016. - 565 pp.: [nl]
ISBN 978 90 5429 402 3
Historische roman over de VOC op Taiwan.
 
Bergvelt, Joyce, 2018. - Lord of Formosa : a novel.
Manchester: Camphor Press Ltd, 2018. - 480 pp.: [en]
ISBN 978-1-78869-139-0
Historical novel.
 
Biewenga, A., 1999. - De Kaap de Goede Hoop : een Nederlandse vestigingskolonie 1680-1730.
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, 1999. - 346 p.: [nl]
ISBN 90-5333-802-0
 
Blomhoff, J.C., 2000. - De hofreis naar de shogun van Japan.
Leiden: Hotei Publishing, 2000. - 133 p.: [nl]
ISBN 90-74822-26-6
 
Blussé, Leonard, 1986. - Strange company : Chinese settlers, mestizo women and the Dutch in VOC Batavia.
Dordrecht: Foris Publications, 1986. - 302 p.: [en]
(Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; nr. 122)
ISBN 90-6765-211-3
 
Blussé, Leonard, 1989. - Tribuut aan China : vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever, 1989. - 196 p.: [nl]
ISBN 90-71894-07-x
 
Blussé, Leonard, en Floris-Jan van Luyn, 2008 . - China en de Nederlanders : Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen 1600-2007.
Zutphen: Walburg Pers, 2008 . - 256 p.: [nl]
ISBN 978.90.5730.545.0
 
Blussé, Leonard, en R. Falkenburg, 1987. - Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657.
Middelburg: Stichting VOC Publicaties, 1987. - 100 p.: [nl]
ISBN 90-70174-31-6
 
Boogaart, E. van den, 2000. - Het verheven en verdorven Azië : woord en beeld in het Itinerario en de Icones van Jan Huygen van Linschoten.
Amsterdam: Het Spinhuis, 2000. - 118 p: [nl]
ISBN 90-5589-169-x
 
Bos, Jeroen, 2003. - 'Geen cadt zonder hantschoenen aen te tasten' : een doctoraalscriptie over de vestingbouw overzee onder de Verenigde OostIndische Compagnie.
[s.l.]: [s.n.], 2003. - 57 p.: [nl]
 
Bosboom, H.D.H., 1904. - Een buitenverblijf of "Thuyn" nabij Batavia in de 18de eeuw. - In: Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Vol. 47, 1904, p. 55-68 .
Batavia: 1904. - 14 p.: [nl]
 
Bosman, D.B., en H.B. Thom (ed.), 1952. - Journal of Jan van Riebeeck : Volume 1. 1651-1655.
Capetown, Amsterdam: A.A. Balkema, 1952. - 395 p.: [en]
ISBN nl
 
Bosman, D.B., en H.B. Thom (ed.), 1954. - Journal of Jan van Riebeeck : Volume 2. 1656-1658.
Capetown, Amsterdam: A.A. Balkema, 1954. - 406 p.: [en]
 
Bosman, D.B., en H.B. Thom (ed.), 1958. - Journal of Jan van Riebeeck : Volume 3. 1659-1662.
Capetown, Amsterdam: A.A. Balkema, 1958. - 531 p.: [en]
 
Brommer, A.B., 2009. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company : V Afrika / Africa.
Voorburg: Uitgeverij Asia Maior / Atlas Maior et.al., 2009. - ca 420 p.: [nl, en]
ISBN 978-90-74861-30-4
 
Brouwer, C.G., 1988. - Cauwa ende comptanten: de Verenigde Oostindische Compagnie in Jemen / Cowha and cash: the Dutch East India Company in Yemen : 1614-1655.
Amsterdam: D'Fluyte Rarob, 1988. - 100 p.: [nl, en]
ISBN 90-800267-1-9
Overzicht van de relaties en de handel tussen Jemen en de VOC, geplaatst tegen de achtergrond van de plaatselijke politieke en economische geschiedenis. Verschijnt als achtergrondpublicatie bij de Jemen-tentoonstelling in het Tropenmuseum, Amsterdam van december 1988 tot september 1989.
 
Brouwer, C.G., 1999. - Dutch-Yemini encounters : Activities of the United East India Company (VOC) in South Arabian waters since 1614.
Amsterdam : D'Fluyte Rarop, 1999. - 332 p.: [nl]
ISBN 90-800267-8-6
 
Brug, P.H. van der, 1994. - Malaria en malaise : de VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1994. - 256 p.: [nl]
ISBN 90-6707-349-0
Onderzoek naar de oorzaken en aard van de dodelijke, epidemische ziekte die vanaf 1733 tot in de 19e eeuw Batavia, het hoofdkwartier van de Verenigde Oostindische Compagnie in Azie, teisterde.
 
Brummelhuis, Han ten, 1987. - Merchant, courtier and diplomat : a history of the contacts between The Netherlands and Thailand.
Lochem: Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, 1987. - 116 p.: [en]
ISBN 90-352-1202-9
 
Buch, W.J.M., 1929. - De Oost-Indische Compagnie en Quinam (Cochinchina) : De betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw.
Amsterdam: H.J. Paris, 1929. - 123 p.: [nl]
Thesis