Boeken over VOC-handelsposten

Onderstaande boeken, artikelen en andere gedrukte bronnen hebben als hoofdonderwerp handelsposten en vestigingen van de VOC. De meeste recente uitgaven zijn snel te herkennen aan het vlaggetje. Lang niet alle genoemde titels zijn nog nieuw verkrijgbaar; de tweedehands-boekhandel kan u dan wellicht verder helpen.

Hoang Anh Tuan, 2007. - Silk for Silver : Dutch-Vietnamese relations, 1637-1700.
Leiden: Brill, 2007. - 300 p.: [en]
(TANAP Monographs on the History of Asian-European Interaction, 5)
ISBN-13: 978-9004156-01-2
Against the background of a regional crisis caused by dynastic change in China and the closure of Japan in the middle of the seventeenth century, the Vietnamese kingdom of Tonkin rose to the fore as the major silk producing and exporting region in East Asia. Based on a wealth of so far unused primary sources from the Dutch East India Company (VOC) archives, this monograph explains how Dutch and Chinese maritime traders played a critical role in Tonkin’s dramatic emergence as a trading power. The author examines the vicissitudes in political relations, the varying trends in the VOC-Tonkin import and export trade, and the Dutch influence on the seventeenth-century Vietnamese feudal society.
 
Horst, John ter, 2014. - Muskietengat : een vergeten geschiedenis van de VOC in Cambodja.
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas Contact, 2014. - 253 pp.: [nl]
ISBN 978 90 450 2401 1
 
Huigen, Siegfried, 2007. - Verkenningen van Zuid-Afrika : Achttiende eeuwse reizigers aan de Kaap.
Zutphen: Walburg Pers, 2007. - 287 p.: [nl]
ISBN 978-90-5730-464-4
 
Huisman, Martijn, 2017. - De Nederlandse Gevangenis in Japan : Nederlanders op Dejima van 1641 tot 1854.
[s.l.]: Huisman Research, 2017. - 52 pp.: [nl]
E-book, klik op de titel
 
Jacob, H.K. s’, 2000. - The Rajas of Cochin, 1663-1720 : kings, chiefs and the Dutch East India Company.
New Delhi: Munshiram Manoharlal, 2000. - 195 p.: [en]
ISBN 8121509505
 
Jongens, E., 2002. - Het Nederlands-Ceylonese erfgoed : Vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka.
Den Haag: Stichting Nederland-Sri Lanka, 2002. - 64 pp.: [nl]
ISBN 90-9016-139-2
 
Jörg, Christiaan J.A., 1978. - Porselein als handelswaar : de porseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C., 1729-1794.
Groningen: Jörg, 1978. - 387 p.: [nl]
Proefschrift Leiden ; met samenvatting in het Engels.
 
Kaempfer, Engelbert, 2000. - De beschryving van Japan.
Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2000. - 500 p.: [nl]
ISBN ISBN 90-5194-196x
Kaempfer was als arts verbonden aan de VOC en bracht een groot aantal jaren in Japan door, op het eilandje Decima – verder mochten de Nederlanders niet komen. Behalve tijdens de jaarlijkse hofreis naar de keizer. Ook Kaempfer maakte die reis en hij gaf zijn ogen goed de kost.
Facsimile van de uitgave uit 1733.
 
Kersten, Carool (vert.), 2003. - Strange events in the kingdoms of Cambodia and Laos (1635-1644).
Bangkok: White Lotus, 2003. - 78 p.: [en]
ISBN 974-4800-28-3
Translated and annotated from "Vremde Geschiedenissen In de Koninckrijken van Cambodia en Louwen-Lant, in Oost-Indien. Zedert den Iare 1635 tot den Iare 1644 aldaer voor-gevallen. Mitsgaders de Reyse der Nederlanders van Cambodia de Louse Revier op na Wincjan, het Hof van de Louse Majesteyt. Ende ten laetsten de wreede Massacré in Cambodia door de Indianen, Anno 1643 geschiet", uitgegeven in 1669.
 
Kleinen, John, et al., 2007. - Leeuw en Draak : Vier Eeuwen Nederlands-Vietnamese betrekkingen.
Amsterdam: Boom Publishers, 2007. - 270 p.: [nl]
ISBN 978-90-8506-520-3
 
Kleinen, John, et al., 2008. - Lion and dragon : Four centuries of Dutch-Vietnamese relations.
Amsterdam: Boom Publishers, 2008. - 627 p.: [en]
ISBN 978-90-8506-585-2
 
Knaap, Gerrit, 2007. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company : II Java en Madoera / Java and Madura.
Voorburg: Uitgeverij Asia Maior / Atlas Maior et.al., 2007. - 432 p.: [nl, en]
ISBN 978-90-74861-27-4
 
Knaap, Gerrit J., 2004. - Kruidnagelen en christenen : de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656 - 1696.
2e herz. dr. - Leiden: KITLV Uitgeverij, 2004. - 420 p.: [nl]
(Verhandelingen van het Kon. Inst. voor Taal-, Land- en Volkenkunde; 125)
ISBN 90-6718-213-3
De invloed van de VOC op de Ambonese samenleving en cultuur in de tweede helft van de 17e eeuw. Eerste druk 1985.
 
Knaap, Gerrit J., 1996. - Shallow waters, rising tide : shipping and trade in Java around 1775.
Leiden: KITLV Press, 1996. - 255 p.: [en]
(Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; nr. 172)
ISBN 90-6718-102-1
 
Knaap, Gerrit J. (bew.), 1987. - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1987. - 540 p.: [nl]
(Rijks Geschiedkundige Publicatiën ; Kleine Serie, nr. 62)
ISBN 90-6890-160-5
 
Knaap, Gerrit, en Heather Sutherland, 2004. - Monsoon traders : Ships, skippers and commodities in eighteenth-century Makassar.
Leiden: KITLV Press, 2004. - 269 p.: [en]
(Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; nr. 224)
ISBN 90-6718-232-X
 
Kromhout, R. (red.), 1988. - Het machtige eyland : Ceylon en de V.O.C..
's-Gravenhage: SDU, 1988. - 118 p.: [nl]
ISBN 90-12-06004-4
Zestien opstellen over de "Hollandse periode" op Sri Lanka (Ceylon), in de 17e en 18e eeuw.
 
Kuijp, Aad W. van der, 2005. - VOC monumenten op Sri Lanka : dutch east india company monuments in Sri Lanka.
[s.l.]: [s.n.], 2005. - 160 p.: [nl, en]
 
Kwee Hui Kian, 2006. - The Political Economy of Java's Northeast Coast. c. 1740-1800 : Elite Synergy.
Leiden: Brill, 2006. - 334 p.: [en]
(TANAP Monographs on the History of Asian-European Interaction, 3)
ISBN-13: 978-9004150-90-4
This book is a study of the political economy of Java's Northeast Coast from 1743, when the VOC emerged as its ruler, until the end of the eighteenth century. The focus is on the various power-holders - namely coastal Javanese regents, Mataram rulers, Chinese merchants and Company authorities - and how they accommodated the changes brought about with the power shift, what their primary resources were and how they tried to maximize their advantages in the new politico-economic setting. This study also shows how the Company, despite being the ruler, had to compromise with these power-holders and satisfy their needs to optimize its own gains.
 
Lequin, Frank, 2005. - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azie in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
2e herz. dr. - Alphen aan den Rijn: Canaletto Repro-Holland, 2005. - 320 pp.: [nl]
Originally published as a thesis in 1982.
 
Leupe, P.A., 1868. - De eilanden Dina en Maerseveen in den Zuider Atlantische Oceaan : in den Zuider Atlantische Oceaan. - In: Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën en de daarmede in verband staande wetenschappen : jaargang 1868, XXVIIIste deel, tweede afdeling.
Amsterdam: Wed. G. Hulst van Keulen, 1868. - p. 242-253: [nl]
 
Leupe, P.A., 1854. - De Verovering der Banda-Eilanden. - In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, Volume 2: Issue 1.
1854. - p. 384-430: [nl]
 
Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. - Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC).
Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013: [nl]
E-book, offline
Register der Marginalen op het Dagregister des Casteels Batavia gevolgd door: Dagregister des Casteels Batavia
 
Meer, Sjoerd de, 2007. - Het zeekaartenboek : Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.
Zutphen: Walburg Pers, 2007. - 128 p.: [nl]
ISBN 978.90.5730.475.0
 
Meilink-Roelofsz, M.A.P., 1976. - De VOC in Azië.
Bussum: Fibula [etc.], 1976. - 243 p.: [nl]
ISBN 90-228-3721-1
 
Meyer Timmerman Thijssen, D., 1991. - Twee gouverneurs en een equipagemeester : in en om Malakka 1778 - 1823.
2e herz. dr. - Buren: Knuf, 1991. - 192 p.: [nl]
ISBN 90-6027-585-3
 
Molewijk, G.C., 1991. - 't Verwaerloosde Formosa.
Zutphen: Walburg Pers, 1991. - 243 p.: [nl]
(Werken van de Linschoten-Vereeniging, nr. 90)
ISBN 90-6011-711-5
Heruitgave van het onder pseudoniem C.E.S. (toegeschreven aan de laatste Nederlandse gouverneur van Formosa, Frederik Coyettboek) in 1675 verschenen gelijknamige boek. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk.
 
Moor, J.A. de en P.G.E.I.J. van der Velde, 1992. - De werken van Jacob Haafner, deel 1.
Zutphen: Walburg Pers, 1992. - 367 p.: [nl]
(Werken van de Linschoten-Vereeniging, deel 91)
ISBN 90-6011-777-8
 
Moor, J.A. de en P.G.E.I.J. van der Velde, 1995. - De werken van Jacob Haafner, deel 2.
Zutphen: Walburg Pers, 1995. - 376 p.: [nl]
(Werken van de Linschoten-Vereeniging, deel 94)
ISBN 90-6011-934-6
 
Moor, J.A. de en P.G.E.I.J. van der Velde, 1997. - De werken van Jacob Haafner, deel 3.
Zutphen: Walburg Pers, 1997. - 479 p.: [nl]
(Werken van de Linschoten-Vereeniging, deel 96)
ISBN 90-6011-994-0