Martinus Sonck

overleden: 21 september 1625 in Tayouan

Functies bij de Compagnie

Raad van Indië: 1620 tot 1624
Landvoogd van Banda: voor 1623 tot 23 oktober 1623
Gouverneur van Formosa: 1624 tot september 1625 (overleden tijdens zijn gouverneursschap)

Biografie

Dr. Martinus (Martyn, Maarten) Sonck vertrok in 1619 als chirurgijn naar Indië maar verbleef tot 1623 aan de Kaap de Goede Hoop. Hij werd bij besluit van Coen van 24 april 1620 lid van de Raad van Defensie in Batavia. Die Raad van Defensie bestond uit vier Nederlanders en vier Engelsen en was ingesteld als gevolg van een tractaat tussen Coen en de Engelse opperbevelhebber. Sonck was van 1620-1624 Raad van Indië. Hij vergezelde Coen begin 1621 naar Banda en werd daar gouverneur. Tot 23 oktober 1623 is hij de derde landvoogd van Banda. Hij vertrok op 12 juni 1623 van Batavia naar de kust van China om commandeur Reyersen af te lossen als directeur van de handel op China. Hij wordt in 1624 de eerste gouverneur in Formosa. Hij vestigde het administratieve centrum in Tayouan (nu Tainan). Hij startte de bouw van Fort Oranje dat in 1627 hernoemd zou worden in Fort Zeelandia.

Martinus Sonck verdronk met opperkoopman Adriaan Verhee op 21 september 1625 bij het binnenlopen van de rivier van Tayouan.

Bronnen

[1] RGP-GS104, 1960. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel I: 1610-1638. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960. - 782 p., [nl]
[2] RGP-GS195, 1986. Dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629-1662; deel 1: 1629-1641. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1986. - 548 p., [nl]
[3] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]
[4] Wijnaendts van Resandt, W., 1944. De gezaghebbers der Oost-indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië. - Amsterdam: Uitgeverij Liebaert, 1944. - 316 p., [nl]