Balthasar Coyett

geboren: 6 oktober 1652 in Batavia; overleden: 19 september 1725 in Batavia

Functies bij de Compagnie

Provisioneel gezaghebber in Banda: 1 september 1694 tot 12 april 1696
Voorzitter van Banda: 13 april 1696 tot 24 mei 1697
Landvoogd van Banda: 25 mei 1697 tot 17 april 1701
Landvoogd van Amboina: 11 juni 1701 tot 1706

Biografie

Balthasar Coyett was de zoon van Frederick Coyett en Susanna Boudaen. Hij werd op 6 oktober 1652 in Batavia geboren; zijn vader Frederick was toen net als opperhoofd naar Deshima (Japan) vertrokken. Hij was in 1680 secretaris van Heemraden in Batavia. In 1684 is hij gerepatrieerd. Balthasar was in 1688 opperkoopman en lid van den Raad van Justitie in Batavia. Hij werd op 1 september 1694 provisioneel gezaghebber van Banda. Die functie wijzigde per 13 april 1696 in voorzitter (president) van Banda en uiteindelijk werd hij landvoogd van Banda van 25 mei 1697 tot 17 april 1701. Daarna werd hij landvoogd van Amboina (11 juni 1701 tot mei 1706). Balthasar Coyett is overleden in Batavia op 19 september 1725. Hij is gehuwd geweest met Constantia Pierraerd, bij wie hij 5 kinderen had.

Bronnen

[1] RGP-GS159, 1976. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel VI : 1698-1713. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976. - 1000 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]
[3] Wijnaendts van Resandt, W., 1944. De gezaghebbers der Oost-indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië. - Amsterdam: Uitgeverij Liebaert, 1944. - 316 p., [nl]