Pieter Vlack

Functies bij de Compagnie

Ordinaris Raad van Indië in Batavia: 14 november 1624
Landvoogd van Banda: 1 april 1627 tot 29 augustus 1628

Biografie

Dr. Pieter Vlack kwam in 1623 in rang van raad-extraordinaris van Indië als president van vier schepen uit. Op 14 november 1624 werd hij ordinaris Raad van Indië en president van de Raad van Justitie. Op 7 februari 1627 vertrok hij als gouverneur naar Banda, waar hij bij een boottocht in juli in handen van vijandige, op Ceram wonende Bandanezen viel. Na in november bevrijd te zijn, bleef hij nog korte tijd in Banda en kwam eind september 1628 in Batavia terug, waar hij weer
president van de Raad van Justitie werd. Hij werd door zijn huwelijk met Lijsbeth Ment in mei 1629 de zwager van Coen. Herhaaldelijk commandeerde hij zonder veel succes eskaders in de Straat van Malakka. Op 15 augustus 1634 vertrok hij met negen schepen naar Suratte, vanwaar hij 5 januari 1635 als commandeur van twee (na de Kaap zes) schepen repatrieerde.

Bronnen

[1] RGP-GS104, 1960. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel I: 1610-1638. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960. - 782 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]