Arent Stevensz. Gardenijs

Functie bij de Compagnie

Provisioneel voorzitter in Banda: 1 september 1629 tot 9 april 1630 (in de rang van opperkoopman)

Biografie

Arent Stevensz. Gardenijs (ook wel Gardenys) kwam 1625 als assistent uit, werd aan boord tot onderkoopman bevorderd, later opperkoopman op Banda, waar hij per 1 september 1629 als provisioneel voorzitter tijdelijk met het bestuur werd belast. Op 14 juni 1630 werd hij lid van de Raad van Justitie in Batavia. Nadat hij in 1631 met een zuster van Specx' vrouw was gehuwd, werd hij boekhouder-generaal en extraordinaris raad van Indië. In mei 1632 is hij als gouverneur naar Coromandel vertrokken, werd hij in september op last van Heren XVII wegens particuliere handel naar Batavia terug geroepen en jan. 1633 zonder gage naar patria gestuurd. Febr. 1635 voer hij als opperkoopman weer uit en werd na aankomst in december benoemd tot directeur van de handel en secunde to Amboina. In augustus 1636 ging hij als visitateur naar Perzie, Suratte en Coromandel; juli 1638 extraordinaris Raad van Indië, september gouverneur van Coromandel, aug. 1641 ordinaris raad van Indië. Hij stierf juli 1643 te Paleacatte.

Bronnen

[1] RGP-GS104, 1960. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel I: 1610-1638. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960. - 782 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]