Crijn Jacobsz. van Raemburch

overleden: 23 december 1633 in Banda

Functies bij de Compagnie

Opperkoopman in Solor: 1615
Landvoogd van Banda: 10 april 1630 tot 23 december 1633 (overleden)

Biografie

Crijn Jacobsz. van Raemburch kwam in 1611 als onderkoopman uit en diende jaren op Solor, waar hij in 1615 opperkoopman werd. Na het verlaten van het kasteel aldaar maakte hij jaarlijks tochten van Batavia naar Timor en bezocht in 1617 als eerste namens de Compagnie Palembang. In 1619 herstelde hij de vestiging op Solor en repatrieerde in 1623. In 1629 kwam hij met rang van Raad van Indië als vice-commandeur onder Specx naar Batavia; hij werd in januari 1630 landvoogd van Banda, waar hij op 23 december 1633 stierf.

Bronnen

[1] RGP-GS104, 1960. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel I: 1610-1638. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960. - 782 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]