Cornelis Acoley

overleden: 29 november 1642 in Banda

Functies bij de Compagnie

Onderkoopman: 1628
Opperkoopman in Banda: 1629
Voorzitter van Banda: 24 december 1633 tot 18 januari 1635 (trad op als landvoogd)
Landvoogd van Banda: 19 januari 1635 tot 29 november 1642 (overleden)

Biografie

Cornelis Acoley was in 1628 onderkoopman. In 1629 werd hij opperkoopman op de Banda-eilanden. In maart 1634 (Valentijn zegt 24 december 1633) werd hij president (voorzitter) van Banda; hij trad in die functie op als landvoogd van Banda. Van 19 januari 1635 tot 1642 was Acoley landvoogd van Banda. Op 13 januari 1642 werd Acoley Raad-ordinair van Indië maar hier bedankte hij voor en in dezelfde brief verzocht hij om een opvolger omdat hij het volgende jaar naar het vaderland wilde terugkeren. Op punt van vertrek stierf Acoley onverwachts op 29 (volgens Valentijn 28) november 1643 op Banda gestorven. Zijn grafsteen is daar nog te zien.

Acoley was een krachtige persoonlijkheid. Hij had meer verlichte denkbeelden dan zijn voorgangers op Banda. Tijdens zijn landvoogdij van Banda kwam Gouverneur-Generaal Anthony van Diemen met zijn vrouw en gevolg naar de Banda-eilanden voor een drie-weeks bezoek. Ook Lonthoir, Run en Ay werden bezocht. Pas in 1824 zou de volgende Gouverneur-Generaal, Van der Capellen, op bezoek komen.

Bronnen

[1] RGP-GS104, 1960. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel I: 1610-1638. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960. - 782 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]
[3] Wall, V.I. van de, 1928. De Nederlandsche oudheden in de Molukken. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928. - 311 pp., [nl]