Cornelis Witzen

overleden: 24 juli 1646 in Banda

Functie bij de Compagnie

Landvoogd van Banda: 17 februari 1643 tot 24 juli 1646 (overleden)

Biografie

Cornelis Witzen was sinds 1628 enige tijd Nederlands consul in Aleppo, in Syrië, Palestina en Cyprus. Hij kwam begin 1642 als extra-ordinaris raad van Indië uit en werd in februari 1643 landvoogd van Banda, waar hij op 24 juli 1646 stierf.

Bronnen

[1] RGP-GS112, 1964. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel II: 1639-1655. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1964. - 870 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]