Cornelis van Outhoorn

overleden: 28 april 1653

Functie bij de Compagnie

Landvoogd van Banda: 15 februari 1647 tot 28 april 1653 (overleden)

Biografie

Cornelis van Outhoorn is sinds mei 1633 als koopman, later opperkoopman, werkzaam in het gouvernement Amboina, voornamelijk in Lariko, Van 15 februari 1647 tot zijn dood op 28 april 1653 was hij landvoogd van Banda. Hij was de vader van de latere Gouverneur-Generaal Van Outhoorn.

Bronnen

[1] RGP-GS112, 1964. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel II: 1639-1655. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1964. - 870 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]