Abraham Weyns

overleden: 7 april 1661 in Banda

Functies bij de Compagnie

Provisioneel voorzitter in Banda: 29 april 1653 tot 7 januari 1654 (trad op als landvoogd)
Landvoogd van Banda: 8 januari 1654 tot 7 april 1661 (overleden)

Biografie

Abraham Weyns kwam in 1634 als assistent uit. In 1636 was hij vrijburger en in 1638 onderkoopman. In 1641 werd hij koopman en secretaris van Banda. Hij werd gepromoveerd tot opperkoopman. Op 28 (29 volgens Valentijn) april 1653 is hij in de functie van president/voorzitter van Banda getreden. Hij volgde de overleden landvoogd Cornelis van Outhoorn op. Hij is op 8 januari 1654 tot landvoogd benoemd voor f. 200.- per maand, vgl. Daghregisters, 8 nov. p. 142.
Abraham Weyns is op 7 april 1661 in Banda overleden.

Bronnen

[1] RGP-GS112, 1964. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel II: 1639-1655. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1964. - 870 p., [nl]
[2] RGP-GS125, 1968. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel III: 1655-1674. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1968. - 1007 p., [nl]
[3] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]