Antoni Hurdt

Functies bij de Compagnie

Secunde van Amboina: 1661 (in de rang van koopman)
Gevolmachtigde in Banda: 8 juni 1661 tot 25 juli 1661 (samen met Ernst Sax)
Landvoogd van Banda: 3 mei 1669 tot 15 april 1672
Landvoogd van Amboina: april 1673 tot 1678
Directeur-Generaal in Batavia: 1684 tot 1688

Biografie

Anthoni Hur(d)t, 1652 assistent, 1661 koopman en secunde op Amboina, daarna op Banda, 1663 ontboden naar Batavia, 1664 opperhoofd te Bandjarmasin, 1665 opperhoofd op Timor en opperkoopman, 1666 secunde op Amboina, 3 mei 1669 landvoogd van Banda, april 1673 landvoogd van Amboina, 1675 tevens raad extra-ordinair van Indië, mei 1678 raad-ordinair, admiraal en generaal over de krijgsmacht in Midden- en Oost-Java, 1679 te Batavia, o.a. voorzitter van schepenen, 1684 Directeur-Generaal, 1688 door Heren XVII ontslagen, kort daarna overleden.

Bronnen

[1] RGP-GS125, 1968. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel III: 1655-1674. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1968. - 1007 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2002. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel II. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2002. [nl]
[3] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]