Willem Maetsuyker

overleden: 14 januari 1675 in Banda

Functie bij de Compagnie

Landvoogd van Banda: 16 april 1672 tot 14 januari 1675 (overleden)

Biografie

De neef van gouverneur-generaal Joan Maetsuycker is Willem Maetsuyker (ook wel Maatsuiker). Hij was o.a. werkzaam als koopman op Makassar, werd in 1663 dispensier, later tweede opperkoopman van het kasteel te Batavia. In 1665 werd Willem Maetsucker president-commissaris van huwelijksche zaken in Batavia. Hij vertrok in 1672 als gouverneur naar Banda, waar hij op 14 januari 1675 overleed. Zijn grafsteen is te zien in de Oude Hollandse Kerk in Banda Neira ("de Heer Gouvernr Willem Maetsuyker overleden den 14en ianuary 1675").

Bronnen

[1] Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (red.), 1911-1937. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) . - Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, 1911-1937. [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]