Andries Boogaert

geboren: 16 februari 1628; overleden: 7 februari 1699 in Delft

Functies bij de Compagnie

Raad van Justitie in Batavia: 1656
Opperhoofd van Jambi: 1663 tot 1667
Raad van Justitie in Batavia: 1667
Directeur van Suratte: 1667
Landvoogd van Banda: 21 maart 1676 tot 10 mei 1677

Biografie

Mr. Andries Boogaert (ook geschreven als Bogaard), heer van Alblasserdam, is geboren op 16 februari 1628 en overleden in Delft op 7 februari 1699. Hij was zoon van dr. Nicolaes Boogaert en Anna van der Burch Jansdr. Hij werd in 1656 aangesteld in de Raad van Justitie in Batavia. In die functie is hij in 1660 gecommitteerd naar Ceylon en de kust van Coromandel. In 1663 werd hij opperhoofd van Jambi. Hij werd in 1667 naar Batavia teruggeroepen en daar weer in de Raad van Justitie geplaatst. In hetzelfde jaar werd hij directeur van Souratte, 1674 naar Jambi gecommitteerd. In 1675 werd Boogaert benoemd tot gouverneur van Banda. Bij besluit van 1 december 1676 werd hij naar Batavia ontboden, terwijl hem 17 oktober 1679, nadat een tegen hem hangend proces door de Raad van Justitie was afgedaan, vergund werd om met zijn familie in zijn functie met de retourvloot terug te keren. In 1685 beleend met Alblasserdam, werd hij veertigraad in Delft in 1687 en was hij er van 1691 tot en met 1698 schepen.

Andries Boogaert trouwde twee keer: voor de eerste keer in 1656 met Helena de Meer Jansdr. en voor de tweede keer op 30 juni 1667 met Susanna Abbema, geboren op 30 april 1646 en overleden in Delft op 10 mei 1727.

Bronnen

[1] Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (red.), 1911-1937. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) . - Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, 1911-1937. [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]