Cornelis van Quaelbergen

overleden: 1687 in Batavia

Functies bij de Compagnie

Opperhoofd van Masoelipatam: 1652 tot 1657
Opperhoofd van Kaap de Goede Hoop: 1666 tot 1668 (afgezet, later gerehabiliteerd)
Landvoogd van Banda: 11 mei 1677 tot 8 september 1680
Gouverneur van Malakka: 1680 tot 1684
Raad extra-ordinaris van Indië in Batavia: 1682 tot 1687

Biografie

Cornelis van Quaelbergen (Quaalberg) was opperhoofd van Masoelipatam van 1652-1657 (in 1655 ‘verbeterd’ tot opperkoopman aldaar). Hij was, samen met Matthijs Crab commandeur van de retourvloot in 1658. Van 1666-1668 was hij opperhoofd van de Kaap de Goede Hoop. Hij werd daar als zodanig afgezet en naar Batavia opgezonden, maar daar gerehabiliteerd. Hij was landvoogd van Banda van 1677-1680 waarna hij gouverneur van Malakka was van 1680-1684. Van 1682-1687 was hij extra-ordinaris raad van Indië. Hij is overleden als ordinaris raad in Batavia in 1687.

Hij was gehuwd met Margaretha de Wit (dochter van de gouverneur van Paliacate Jacob de Wit), overleden in Masoelipatnam in 1655. Tijdens de oorlog met Frankrijk en Engeland werd in 1673 een vloot van 13 schepen en enkele kleine vaartuigen van Batavia naar Voor-Indië gezonden om hulp te bieden aan Rijklof van Goens, superintendent en admiraal van Ceylon, de kusten van Coromandel, Malabar, Madoera enz., die inmiddels al een Franse vloot onder de la Haye Ventelay nabij Cotiary verslagen had en het door de Fransen bezette Trincomale heroverd had. Op 23 augustus 1673 raakte van Quaelbergen slaags bij Masoelipatnam met 10 schepen van de Engelse Indische Company (EIC), die hij versloeg en waarbij hij drie van die schepen veroverde. Zodoende hebben toen van Goens en van Quaelbergen voor onze voor-indische nederzettingen onze vijanden onschadelijk gemaakt. Onder zijn bestuur op Banda ondernam in 1678 Joh. Keyts een onderzoekingstocht naar Nieuw-Guinea en gaf aan een bocht van de Zuidwestkust de naam Van Quaelberghsbaai (lokaal genoemd Bitjaroe-baai).

Bronnen

[1] Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (red.), 1911-1937. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) . - Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, 1911-1937. [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]