Willem Bastinck

Functies bij de Compagnie

Provisioneel gezaghebber in Banda: 21 oktober 1689 tot 12 februari 1691
Landvoogd van Molukken: december 1690

Biografie

Willem Bastinck, 1676 onderkoopman en secretaris van Makassar, in oktober 1677 overgeplaatst naar Oost-Java, 1678 koopman en secunde bij de superintendent Hurdt, 1670 in Surabaja, mei 1680 naar Batavia overgeplaatst, april 1681 onder Tack naar Palembang, januari 1682 secunde in de Molukken, jan. 1684 in Amboina, januari 1687 in Banda, 1689-1690 provisioneel gezaghebber in Banda. In december 1690 benoemd tot landvoogd van de Molukken.

Bronnen

[1] RGP-GS134, 1971. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel IV: 1675-1685. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971. - 893 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]