Jacob Claesz.

overleden: 1710

Functies bij de Compagnie

Secunde van Makassar: 1700 tot 1705
Provisioneel gezaghebber in Banda: 15 april 1705 tot 22 februari 1706
Landvoogd van Ternaten: 1706 tot 1710

Biografie

Jacob Claesz. (Claaszoon) was fiskaal in Ternate. In januari 1693 kreeg hij de koopmansrang. In maart 1699 is hij secunde bij de expeditie naar Sukadana. In 1700 werd Claesz. secunde en opperkoopman in Makassar. In april 1705 provisioneel gezaghebber van Banda. In oktober 1706 werd hij landvoogd van Ternate. Hij werd in 1710 overgeplaatst naar Makassar en op de reis daar naar toe is Jacob Claesz. gestorven.

Bronnen

[1] RGP-GS159, 1976. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel VI : 1698-1713. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976. - 1000 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]