Arnold van Tets

overleden: maart 1724 in Banda

Functies bij de Compagnie

Eerste administrateur in Semarang: 1713
Gezaghebber in Cheribon: 1717 tot 1720
Gezaghebber in Bantam: 1720 tot eind 1723 (in de rang van opperkoopman)
Landvoogd van Banda: februari 1724 tot maart 1724 (overleden)

Biografie

Arnold van Tets verkreeg in 1709 als garnizoensboekhouder te Semarang de onderkoopmansrang. In 1713 werd hij daar koopman en eerste administrateur. Van 1717 tot I720 was hij gezaghebber van Cheribon. Van 1720 tot eind 1723 gezaghebber in opperkoopmansrang te Bantam. Vervolgens werd hij tot gouverneur van Banda benoemd. Op 25 januari 1724 vertrokken de Nederhoven en Belvliet naar Banda met Van Tets. Hij stierf hier al in maart 1724, een maand na aankomst.

Bronnen

[1] RGP-GS164, 1979. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel VII: 1713-1725. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 837 p., [nl]
[2] Valentijn, François, 2003. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel III/B. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2003. [nl]