Reynicus (Reinerus) Siersma

geboren: in Leeuwarden; overleden: oktober 1757 in Batavia

Functies bij de Compagnie

Commandeur van Malabar: 1742 tot 1747
Gouverneur van Banda: 1752 tot 1754

Biografie

Reinerus Siersma kwam in 1723 met het schip Castricum als sergeant voor de Kamer van Amsterdam in Indië. Op 12 september 1732 werd hij als kapitein-luitenant naar de kust van Malabar gezonden. Op 14 augustus 1733 werd hij bevorderd tot kapitein en op 1 maart 1740 kapitein-commandant van Porto Novo. Op 28 december 1741 werd hij sergeant-majoor van het kasteel Batavia. Op 27 augustus 1742 werd Siersma aangesteld als commandeur van Malabar, een functie die hij tot 1748 vervulden. In 1747 was hij naar Batavia ontboden en hij bleef daar tot hij op 3 oktober 1752 gouverneur en directeur van

Banda werd. Van Banda werd hij op 19 december 1754 naar Batavia verlost. In Batavia werd hij op 16 december 1735 nog ontvanger-generaal en 18 Juni 1756 ritmeester van het korps pennisten. In oktober 1757 overleed hij in Batavia.

Reinerus Siersma was geboren in Leeuwarden en getrouwd met Agatha Susanna Beijts, geboren op 11 augustus 1711 en overleden in Banda Neira op 19 december 1753, waar haar rouwbord met haar wapen en dat van haar man, nog in de kerk hangt. Hij testeerde op 7 mei 1757 in Batavia voor notaris A. Domburg als oud-gouverneur van Banda en ontvanger-generaal van de Jacatrasche inkomsten. In het testament geeft hij legaten, o.a. aan zijn neef Dominicus van Hoytema, burgemeester van Zaltbommel; erfgenamen zijn de kinderen van zijn overleden moeder's zuster Dieuwke Beukema; hij wenst begraven te worden in de grafkelder van zijn overleden huisvrouw's ouders op het binnen-Portugeesche kerkhof. Het testament werd op 26 oktober 1757 bij de Weeskamer in Batavia ingeschreven.

Bronnen

[1] RGP-GS257, 2007. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel XII: 1750-1755. - Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2007. - 684 p., [nl]
[2] Wijnaendts van Resandt, W., 1944. De gezaghebbers der Oost-indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië. - Amsterdam: Uitgeverij Liebaert, 1944. - 316 p., [nl]