Amerika (1674)
(ook America)

Kenmerken

Kenmerken

Scheepstypepinas ?
Bouwgebouwd in 1674 voor de Kamer van Hoorn op de VOC-werf in Hoorn
Gebruikin gebruik bij de VOC vanaf 1674 tot 16/11/1691 (verkocht, Batavia)
Lengte160 voet
Breedte39 voet
Holte18 voet
Laadvermogen501 last (1002 ton)
Bemanning300-320 koppen

Beschrijving

Beschrijving

Volgens DAS mogelijkerwijs een pinas; volgens de Lijst van alle zoodanige schepen een fregat (een pinas en fregat leken op elkaar; het achterkasteel van een fregat hing echter verder over); de Daghregisters spreken van een schip.

Tijdens de reis van Texel naar Batavia in 1674 is een samenzwering van zeven mannen die met het schip naar Brazilië wilden varen, ontdekt. Vier van hen werden aan de Kaap de Goede Hoop opgehangen. De andere drie werden gestraft met 20 jaar dwangarbeid (DASII).

Op 15 november 1689 is besloten het schip af te leggen. Op 16 november 1691 is de Amerika bij vendutie verkocht.

Reizen

Reisgegevens

  vertrek op van naar aankomst op kamer schipper
02/09/1674 Texel Batavia 23/07/1675 Hoorn Jakob Livius
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 11/03/1675, vertrek 05/04/1675

21/11/1675 Batavia 16/07/1676 Hoorn Jan Sijbrandsz. Doen
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 04/02/1676, vertrek 18/03/1676

14/12/1676 Texel Batavia 19/09/1677 Hoorn Jan Sybrandsz. Doent
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 05/07/1677, vertrek 26/07/1677

04/02/1679 Batavia Texel 17/10/1679 Amsterdam
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 16/05/1679, vertrek 01/06/1679

01/06/1680 Texel Batavia 02/06/1681 Hoorn Pieter Hasiust
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 25/01/1681, vertrek 22/02/1681

Sumatra's Westkust Batavia 20/01/1683
11/05/1683 Batavia Palembang
 Palembangse gezanten gaan met eigen vaartuigen naar huis.
Palembang Batavia 17/09/1683
 Aankomst "na lang suckelens" met een brief gedateerd 29 juli 1683.
08/03/1684 Batavia Amboina 08/1684
08/1684 Amboina Batavia 27/08/1684
06/11/1684 Batavia Palembang
 Leeg schip; met duplicaat missive aan resident Willem Zabelaar en Raad.
Palembang Batavia 29/04/1685
 Lading 8066 picol peper.
05/01/1686 Batavia Banda
 

via:
• Japara
• Amboina

 Samen met de Hollandse Tuin.
Japara Batavia 02/12/1686
25/02/1687 Batavia Makassar
Makassar Batavia 18/07/1687
 

via:
• Japara

15/09/1687 Batavia Siam
Siam Batavia 03/02/1688
29/08/1688 Batavia Cheribon
Cheribon Batavia 05/10/1688
20/10/1688 Batavia Japara
Japara Batavia 29/11/1688

Bronnen

Bronnen


• Dam, Pieter van, 1927. Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Eerste boek, deel I. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927. - 772 p., [nl]
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9