Arion (1706)

Kenmerken

Kenmerken

Scheepstypefluitschip
Bouwgebouwd in 1706 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikin gebruik bij de VOC vanaf 1706 tot 1714 (vergaan, Paracel Eilanden)
Lengte180 voet
Laadvermogen315 last (630 ton)
Bemanning150-158 koppen

Beschrijving

Beschrijving

De Arion is in 1714 verloren gegaan bij de Paracel Eilanden (Paracellen; ten oosten van Vietnam) op weg van Batavia naar Japan.
"Zijnde dat verongelucken geschied door het stranden van het schip op eene der eylanden ontrent de Paracelles, nadat dien bodem --- alle sijne masten was quijtgeraakt, sonderdat daaraff --- iets naamwaardigs is geborgen door de schepelingen, die, nadat een tijd lang haar op ged.te eyland seer armelijk hadden opgehouden, nogh met een opgeboeyd of eygen opgemaakt vaartuyg van daar en te lande geraakt waren tot Cochim-China, daar men hun seer nauw bewaarde en sober tracteerde, zijnde van het scheepsvolk 17 en daaronder het Japans opperhoofd Cornelis Lardijn overleden en bij de Siamse bedientens om die ongeluckige menschen te redden gearresteerd met voorschrijven en recommandatie van den Koning en berquelang derwaart te senden hare tweede lastbarq de Kabellauw" (Generale Missiven dd 13 sept. 1715). Het vergaan van de Arion gaf een verlies van f. 419804.

Reizen

Reisgegevens

  vertrek op van naar aankomst op kamer schipper
08/01/1707 Texel Batavia 15/09/1707 Amsterdam Jan Zandvoort
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 13/06/1707, vertrek 06/07/1707

20/10/1707 Batavia Bengalen
 De vloot bestond uit de Zandenburg, Vaderland Getrouw, Huis ter Duinen, Arion en Kortsloot.
Bengalen Batavia 18/06/1708
22/08/1708 Batavia Bengalen
Bengalen Batavia 25/04/1709
 Samen met de Korsloot.
26/06/1709 Batavia Deshima 30/08/1709
 Samen met de Sanderhoef onder de opperkoopman Cornelis Lordijn.
22/10/1709 Deshima
 Met aan boord oud-opperhoofd Van Mansdale. Vanwege tegenwind moest het schip het anker weer laten vallen. De volgens dag vertrok het alsnog van Deshima naar de Papenberg. Op 24 oktober 1709 vertrokken van de Papenberg.
Bengalen Batavia 28/08/1710
 De uit Bengalen komende schepen Standvastigheid, Arion en Korssloot waren in “slegte gesteltheyt”.
30/11/1710 Batavia Texel 03/08/1711 Amsterdam Jacob Wijsvliet
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 06/03/1711, vertrek 15/04/1711

27/04/1712 Texel Batavia 05/12/1712 Amsterdam Jan van der Merkt
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 31/08/1712, vertrek 04/10/1712

 Aankomst met 157 [?] koppen waaronder predikant Sell. DAS noemt 4 december als aankomst datum, de Dagh-registers Batavia 5 december.
24/01/1713 Batavia Banda
 

via:
• Cheribon

Banda Batavia 18/05/1713
 Samen met de Suikermolen en Huis te Hemert.
28/06/1713 Batavia Deshima 14/08/1713
08/11/1713 Deshima Batavia 15/12/1713
 Samen met de Sanderhoef en Huis ter Leede. Met aan boord van de Arion oud-opperhoofd opperkoopman Nicolaas Joan van Hoorn.
28/04/1714 Batavia Deshima 14/08/1714
 

via:
• Siam

 Schipper Jan van der Merct overleed tijdens de reis.
28/10/1714 Deshima
 Met aan boord oud-opperhoofd Cornelis Lardijn. Op 31 oktober 1714 vertrok de vloot van de Papenberg.
28/04/1715 Batavia VERGAAN
 

via:
• Siam

 Op weg naar Japan verloren gegaan bij de Paracel Eilanden

Bronnen

Bronnen

• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9
• Velde, Paul van der, 1989. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. IV 1710-1720 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1989. - 217 p., [en]
• Velde, Paul van der, en Ton Vermeulen, 1990. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. III 1700-1710 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1990. - 276 p., [en]