Goede Intentie (1786)

Kenmerken

Kenmerken

Scheepstypehoeker
Bouw, gehuurd door de Kamer van Enkhuizen
Gebruikin gebruik bij de VOC vanaf 1787 tot waars. 1788 ([huurbeëindiging])
Laadvermogen250 last (500 ton)

Beschrijving

Beschrijving

Gehuurd van Engel van de Stadt te Zaaandam.
Het Maritiem Museum Rotterdam bezit 'Journaal ofte dagregister van den Sous Luijtenant ter Zee J: Arkenbout Gehouden, op 't Afgehuurden Hoekerschip de Goede Intentie Gevoert bij den Particulieren Schipper P. Cornelisz: ..', van Kapp de Goede Hoop naar Batavia, 8 juni 1787 - 7 september 1787. 21 vel folio.

Reizen

Reisgegevens

  vertrek op van naar aankomst op kamer schipper
12/01/1787 Texel Batavia 07/09/1787 Enkhuizen Thobias Post
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 21/05/1787, vertrek 01/07/1787

21/01/1788 Batavia Goeree 28/10/1788 Delft Pieter Cornelissen
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 19/04/1788

Bronnen

Bronnen

• Dillo, I.G., 1992. De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783 - 1795 : schepen en zeevarenden. - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1992. - 304 p., [nl] - 90-6707-296-6
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9