Aemilia (1631)
(ook Emilia, Emelia en Amelia)

Kenmerken

Kenmerken

Scheepstypespiegelretourschip
Bouwgebouwd in 1631 voor de Kamer van Zeeland op een werf in Middelburg
Gebruikin gebruik bij de VOC vanaf 1632 tot 23/07/1639 (vergaan, Tancoya, Taiwan)
Laadvermogen300 last (600 ton)
Bemanning300 koppen
Bewapening28 stuks geschut

Beschrijving

Beschrijving

De Aemilia (ook Amelia) is op 23 juli 1639 ten zuiden van Tancoya ten gevolge van een navigatiefout vergaan.

De ramp

Details van het vergaan

Vergaan:23 juli 1639, op de route Ternate - Pescadores
Ligging: Gouden Leeuwseiland (22°38'4X'' NB, 120°15'0X'' OL)
LadingPeper
ToedrachtDe Aemilia is ten gevolge van een navigatiefout vergaan. Het Gouden Leeuwseiland werd aangezien voor het Zuidoostereiland van de Pescadores en de berg van Tancoya voor de 'Tafel'. In de Generale Missiven aan de Heren XVII wordt de ramp als volgt beschreven:
Den 21en d.o daeraenvolgende sijn in 't gesichte van Formosa vervallen ende de Galiasse in de Piscadoris salvo ten ancker is gecomen, maer 't schoone retourschip Aemelia seer schandelijck door de capritie ende verwaende eensinnigheyt van den commandeur Lambert Jeroensen verseylt ende op Tanckoya gesneuvelt, maeckende hij, commandeur, gissingh 't Goude Leeuws- het Zuyder Eylandt ende Tancoya de Taffel in Pehouw te wesen, onaengesien de Galiasse bijstack ende sijn stierluyden gewaerschouwt wierde, boomen (die in de Piscadoris niet te vinden sijn) op 't eylant sagen, wesende soo vermeten, ten aensien daer ervaren is, gelijck de rapporten dicteeren, dat 't loot niet wilde gebruyckt hebben, twelck nochtans in dat vaerwater den weghwijser is, seylende alsoo met open halsen [= voor de wind zeilen] nae een leger [lees: lager wal] alwaer, door storm d'anckers ende touwen gebroocken, tusschen den 21 ende 22en d.o july des nachts ... vergaen ende gedestrueert is, sijnde 't schut tot 28 stucken ende van 1000 picols peper 538 picols 80 catty geberght; alles voorts, uytgesondert cleenigheden ... verloren.
BergingDe lading, waaronder peper, en het geschut zijn direct geborgen. Op 25 juli 1639 bereikt het bericht van de stranding Fort Zeelandia. Daarop wordt op 29 augustus de jonk Middelburg naar de plaats van de ramp gestuurd om de gedroogde peper en zoveel mogelijk van de geborgen goederen op te halen. Het jacht Klein Bredam wordt daarna naar de Aemilia gestuurd om de rest van de geborgen goederen te halen. Op 21 september komt de Klein Bredam weer terug met de goederen. Het jacht Lisse is op 19 oktober 1639 naar het wrak van de Aemilia vertrokken vanaf Fort Zeelandia om het geborgen geschut, alle 28 stuks, groot en klein, op te halen. Op 25 oktober keerde de Lisse met het geschut terug in Tayouan.

Reizen

Reisgegevens

  vertrek op van naar aankomst op kamer schipper
03/03/1632 Wielingen Batavia 01/08/1632 Zeeland Gerrit van Hattem
04/12/1632 Batavia Zeeland 12/07/1633 Zeeland
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 03/03/1633, vertrek 25/03/1633

27/12/1634 Wielingen Batavia 20/07/1635 Zeeland Joost Salters
20/01/1637 Gamron (Perzië) Wielingen 17/08/1637 Zeeland Aris Cornelisz. Grow
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 21/04/1637, vertrek 25/04/1637

12/04/1638 Wielingen Batavia 24/10/1638 Amsterdam Joost Salters
 

via:
• Kaap de Goede Hoop; aankomst 1638

09/11/1638 Batavia Batavia 29/01/1639
 De Aemilia was via Straat Malacca op weg naar India maar moest onverrichter zake terugkeren vanwege maar liefst 26 doden en vele zieken.
08/03/1639 Batavia Ternaten
 

via:
• Amboina

 De gouverneur van Ternaten, Joan van Brouchon (Johan van Broekom), moest de Aemilia samen met de Galiasse eind april naar Pehu (Pescadores) zenden onder commando van Lambert Jeroensz. Bij Cabo de Spiritus Sanctus moesten beide schepen 'kruisen op 't Spaens secours van Nova Spagna na Manilha'.
Ternaten VERGAAN 23/07/1639

Bronnen

Bronnen


• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9
• RGP-GS195, 1986. Dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629-1662; deel 1: 1629-1641. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1986. - 548 p., [nl] - ISBN 90-689-00-595