Gouden Buis (1640)
(ook Gouden Buys, Gouden Buisje en Gouden Buysje)

Kenmerken

Kenmerken

Scheepstypefluitschip
Bouwgebouwd in 1640 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikin gebruik bij de VOC vanaf 1640 tot 26/11/1641 (vergaan, Champello, Quinam (Vietnam))

Beschrijving

Beschrijving

In Batavia is gemeld dat "de schepen Coninginne en Gulde Buijs op 26 November laatsleden [1641] door extremen storm op de cust van Quinam, ontrent 26 a 30 mijlen bij zuijden Champello 10 mijlen van den anderen waren gestrant; van 't schip Maria waren maer 52 en van de Buijs 30 persoonen te lande gecomen, 't resterende volcq (daaronder de cooplieden Guilelmo de Wilt, Jan de Waert, en den schipper Jacob Jansen, waeren met alle de Japanse vrouwen jammerlijck verdroncken. Van de costelijcke cargasoenen zijn veel goederen te lande gecomen, die alle bij den coninck aengeslagen sijn, neffens 18 stucken geschut, zijnde de resterende onder 't sant bewelt.

Reizen

Reisgegevens

  vertrek op van naar aankomst op kamer schipper
03/05/1640 Texel Batavia 29/04/1641 Amsterdam Gerrit Vinkenburg
27/06/1641 Batavia Deshima 29/08/1641
 

via:
• Tayouan

 Het schip was een dag eerder aangekomen in de baai en hoewel er 20 sleepboten naar toe gestuurd waren kon zij niet meer naar de rede van Deshima gesleept worden.
19/10/1641 Deshima Tayouan

Bronnen

Bronnen


• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5